Habarlar

 • Afrika doňuz gyzzyrmasynyň täzelenişi: Dikeldiş ýolunda Wýetnamyň awtomatlaşdyrylan ekerançylygynyň başlangyjy

  Afrika doňuz gyzzyrmasynyň täzelenişi: Wýetnamda doňuz etini öndürmek üçin awtomatiki usulda Wýetnamyň başlamagy çalt dikeldiş ýolunda. 2020-nji ýylda Wýetnamda Afrika doňuz gyzzyrmasy (ASF) epidemiýasy takmynan 86,000 doňuzyň ýitmegine ýa-da 1,5% -ine sebäp boldy. 2019-njy ýylda doňuz doňuzlary. ASF wirusy ...
  Koprak oka
 • Ventilation Systems for broilers and laying hens

  Broýler we towuk goýmak üçin ventilyasiýa ulgamlary

  Broýler we towuklar üçin ventilyasiýa ulgamlary, binanyň daşyndaky howa aşa aşa ýa-da üýtgese-de, desganyň içindäki howany takyk gözegçilikde saklamak üçin işlenip düzülendir. Howa şertleri, howa çalşygy ýaly bir topar ventilyasiýa ulgamy önümleri bilen dolandyrylýar ...
  Koprak oka
 • Poultry House Healthy Ventilation

  Guş öýi sagdyn ventilyasiýa

  Dogry howa akymy sagdyn we öndürijilikli guş sürüsi üçin möhümdir. Bu ýerde, dogry temperaturada arassa howany gazanmagyň esasy ädimlerini gözden geçirýäris. Howa üpjünçiligi broýler hal-ýagdaýynyň we önümçiliginiň iň möhüm elementlerinden biridir. Dogry ulgam diňe bir ýeterlik howa çalşygyny üpjün etmeýär ...
  Koprak oka
 • Calculating ventilation

  Howa çalşygyny hasaplamak

  Sufficienteterlik howa çalşygyny döretmek we hil maksatlaryna ýetmek üçin howa çalşygy ulgamynyň talaplaryny hasaplamak has ýönekeý. Döretmek üçin iň möhüm maglumat, her ekin wagtynda ýüze çykjak iň ýokary ätiýaçlyk dykyzlygydyr (ýa-da sürüleriň umumy agramy) ...
  Koprak oka