Sowadyjy pad ulgamynyň bölekleri

 • poultry house water cooling system

  guş jaýynyň suw sowadyş ulgamy

  Sowadyjy gaplar Suw sowadyş ulgamy Guş fermasynda, teplisa, senagat ussahanasynda, senagat howa sowadyjysynda giňden ulanylýar.

 • Cooling Pads For Chicken Houses

  Towuk jaýlary üçin sowadyjy gaplar

  Towuk jaýlary üçin sowadyjy gaplar Hytaý towuk öýi sowadyjy pad öndürijileri

 • Evaporative Cooling Pad Frame

  Buglandyryjy sowadyjy çarçuwa

  Hytaý sowadyjy pad öndürijisi - çarçuwaly we paýlaýjy bilen sowadyjy pad, howa sowadyjy pad, sellýuloza sowadyjy pad we alýumin çarçuwasynyň suw sowadyş ulgamy bilen bugarýan sowadyjy pad

 • Evaporative Cooling Pad Big Dutchman Plastic frame

  Bugly sowadyjy pad Uly Gollandiýaly plastmassa çarçuwasy

  Bugly sowadyjy pad Uly Gollandiýaly plastmassa çarçuwasy

 • Greenhouse Cooling System Evaporative cooling pad

  Parnik sowadyş ulgamy bugarýan sowadyjy pad

  1. teplisanyň bugarýan sowadyjy paneli esasy kagyzy gaýtadan işlemekden durýar.Hgh tolkunynyň 5 mm, 7mm we 9mm üç görnüşi bar.Düwürtik 60 ° * 30 ° garşy, 45 ° * 45 ° tersine garşy.

  2. qualityokary hilli sowadyjy pad ýokary molekulaly materialy we kosmos kesiş birleşdiriji tehnologiýanyň täze neslini uýgunlaşdyrýar. Sowadyjy panelde suwuň ýokary siňdirilişi, suwa ýokary garşylygy, çyglylyga garşy uzak ömri we ş.m. köp artykmaçlyklary bar. Onuň bugarýan meýdany ýer meýdanyndan has pesdir.Sowuklamagyň netijeliligi, surfaktant, suwuň tebigy siňdirilmegi, ýaýramagyň ýokary tizligi we dowamlylygyň netijeliligini hasaba almazdan 80% -den gowrakdyr.Bir damja suw 4 ~ 5 sekuntda ýaýylyp bilner.

  3. Önümde tebigy suwuň siňdirilmegi, çalt ýaýramagy, dowamly täsir etmegi üçin ýerüsti işjeň serişde bar.

  bugarýan sowadyjy pad

 • 275g galvanized 50 inch series exhaust fan

  275g galvanizli 50 dýuýmlyk gaz çykaryjy janköýer

  N & h seriýaly gaz çykaryjy janköýer, uly howa göwrümine, uzak ömrüne we arzan bahasyna eýe bolan kompaniýamyzyň artykmaç önümidir.N & h seriýaly egzoz fanaty ýokary hilli egzoz fanatydyr.275g galvanizli örtülen galvanizli örtük, poslama garşylygy has çig mal hökmünde saýlanýar.Janköýer pyçagynyň uly burçy bar, netijede howa göwrümi has uly bolýar.Janköýer pyçaklary, berkligi we çydamlylygy üpjün etmek üçin import edilýän poslamaýan polatdan ýekeje zarba emele getirýär. Howanyň has köp bolmagy sebäpli, adaty işlemegi üpjün etmek üçin esas bolan Hytaýyň ýokary derejeli motoryny ýa-da Siemens motoryny ulanmagy maslahat berýäris.Adaty işlemegini üpjün etmek üçin ýokary hilli hereketlendirijileri ulanmalydyrys.