SMART, DOSTLAR we GÖRNÜŞLI Saýlaw

Guş ýa-da mal ösdürip ýetişdirýärsiňizmi, köp önümlerimiz has ýokary hasyl berýär, arzan bahalary we rahatlygy üpjün edýär.

HAKYKY GEREKLERI ONIZDE GÖRNÜŞLI ÇÖZGÜLLER

“AgroLogic” -de, her bir müşderiniň ýerleşdirilmeli özboluşly zerurlyklarynyň bardygyna düşünýäris. Ilki bilen çäkli işleýşi bolan, ýöne işiňiziň ösmegi bilen amatly uýgunlaşyp bilýän gözegçini talap edip bilersiňiz. Içerki önüm dizaýny we önümçiligi bilen, “AgroLogic” siziň aýratyn zerurlyklaryňyza laýyk gelýär - ygtybarly, elýeterli, aýratyn önüm öndürmek bilen ikinji orunda durýar.

map

AGROLOGIK HAKYNDA

Demirgazyk är-aýal maşynlary kärhanasy, howa çalşygy we sowadyjy enjamlary kesgitleýän öndüriji. Guş fermasy üçin iň gowy howa çalşygyny üpjün etmek üçin. Ösen enjam we tehnologiýa ulanyp, müşderimiz üçin ýokary hilli gaz janköýerlerini, sowadyjy enjamlary we beýleki enjamlary öndürmek üçin Ylmyň ilkinjisi hökmünde mallaryň çalt ösmegine itergi bermek üçin esasan ylmy usuly, ylmy düşünjäni, hünär dolandyryşyny alýarys.