Doňuz iýmitlenişiniň awtomatlaşdyrylan ulgamy

Gysga düşündiriş:

1. Iýmitlendirmek we maglumat ulgamynyň statistikasy bilen awtomatiki usulda gazanyldy.
2.Bir tohumçy 600-den 1200-e çenli kelle ekip bilýär.(Bedokarky düşek üçin arassalanan doňuz doňuz jaýy ýok)
3. Zähmet hakynyň 50% -den gowragyny tygşytlaň, 300 kelle ekiş üçin iýmitiň bary-ýogy 1 minudyny gutaryp bilersiňiz.
4. Iýmitlendiriş ýygylygynyň 90% -den gowragyny artdyryň. Doňuz iýmitlendiriş ulgamy sagatda 1500 kg galplyk dolduryp biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Awtomatlaşdyryş zynjyry Disk Doňuz Öýi Fermer

1. Iýmitlendirmek we maglumat ulgamynyň statistikasy bilen awtomatiki usulda gazanyldy.
2.Bir tohumçy 600-den 1200-e çenli kelle ekip bilýär.(Bedokarky düşek üçin arassalanan doňuz doňuz jaýy ýok)
3. Zähmet hakynyň 50% -den gowragyny tygşytlaň, 300 kelle ekiş üçin iýmitiň bary-ýogy 1 minudyny gutaryp bilersiňiz.
4. Iýmitlendiriş ýygylygynyň 90% -den gowragyny artdyryň. Doňuz iýmitlendiriş ulgamy sagatda 1500 kg galplyk dolduryp biler.
5. Kompýuter dolandyryş ulgamy kabul edilenligi sebäpli tygşytlanan we çykdajylar azalýar
6.Düzülip bilinýän aç-açan dispenserde göwrelilik ekişiniň agramyna gözegçilik edýän 0,25 kg-dan 3kg dişli bar.

Gury iýmitlendiriş ulgamy doňuz fermasynda iýmitiň esasy ulgamy bolup durýar. Gury iýmitlendiriş ulgamy, ilki bilen granulirlenen iým we güýç iýmitini iýmit silosyna guýmagy, soňra bolsa iýmitiň üsti bilen her awtomatiki plastmassa iýmitlendirijisine ýa-da gury we çygly iýmitlendirijä eltilmegini aňladýar. silos, iýmitlendiriji boot, sürüji guty, iýmit turbasy we ş.m.
awtomatiki gury iýmitlendiriş ulgamynyň garnituralary:
1.Eýmit soýmak silosy
2.Feed boot
3.Feed hopperr
4. Sürüji gutusy
5. Zynjyr we güýçlendiriji
6. highokary hilli burç
7.Güýçli turba
8.Plastiki damja iýmitlendiriji

pig feeding system (2)
pig feeding system (3)
Model: Gorizontal Sürüji gutusy
Material: 304 SS
Naprýa .eniýe: 220V / 380V
Quygylygy: 50HZ / 60HZ
Ölçegi: 9500x255x550mm
Sürüjiniň aralygy: 400 metr
16 sany burç tigirini goldaň

Jikme-jik düşündiriş we sitata almak üçin maňa ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris!

 pig feeding system (4)
pig feeding system (9)
pig feeding system (7)
pig feeding system (8)
pig feeding system (1)

Awtomatlaşdyryş zynjyry Disk Doňuz Öýi Fermer

Awtoulag doňuzyny iýmitlendirmek ulgamy üçin zynjyr
Poslamaýan polat zynjyry doňuz awtomatiki iýmitlendiriş ulgamy üçin ýörite ulanylýar.
6 mm zynjyryň ýük synagy kuwwaty 1200 kg;6 mm zynjyryň ýük synagy kuwwaty 1800 kg.Synag geçirilende tutuş kompýuterleri barlaýarys.

Önümiň spesifikasiýasy:
Material: zynjyr diski: neýlon zynjyr: galvanizli
Disk: ø45mm
Zynjyr: ø6mm
Aralyk 70mm
50 metr / karton
Gaplamanyň ululygy: 640 * 370 * 300

pig feeding system (11)
pig feeding system (13)
pig feeding system (12)
pig feeding system (6)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň